Systematisk Arbetsmiljö Utbildning

Nu har Mircon Bygg och Mircon Service genomgått en Systematisk Arbetsmiljö Utbildning tillsammans med Arbetsmiljöutvecklarna.
Här är bilder från vår utbildningskväll med killarna tillsammans med Alf Tärnklint från Arbertsmiljöutvecklarna.
Killarna tog emot utbildningen på ett bra sätt och Mircon fortsätter att utvecklas som ett arbetsmiljötänkande företag.
Mikael Askonius
Verksamhetsansvarig
Mircon Bygg & Mircon Service

Andra nyheter