Referensprojekt

Kv. Arenan Konferens, Hyllie

Stomkomplettering vid nybyggnation av konferenshall åt Malmö Arena Hotel.

Uppförande och montage av innerväggar, komplettering av sandwich ytterväggar, takbjälklag, montage av dörrar, sakvaror och sockel.

Kv. Frigg 1, Hyllie

Takentrepenad (montage av takstolar inkl. underlagspapptäckning och montage av 2 st fläktrum inkl. invändig gipsning).

Totalt 1 huskropp med 70 lägenheter.

Kv Kalkbrottet, Limhamn

Gips- och takentrepenad (montage av takstolar inkl. underlagspapptäckning och montage av fläktrum).

Totalt 6 huskroppar med 166 lägenheter

Kv Slagan 1

Stommontage- och stomkompletteringsentreprenad.

Totalt 7 huskroppar med 292 lägenheter, lokaler och underjordiskt garage.