Om oss

Affärsidé

Vår affärsidé är att vår beställare i form av huvudentreprenör eller byggherre anlitar oss för att utföra en viss typ av underentreprenad som vi är specialiserade inom. Vi ser helst att beställaren står för materialet som vi monterar på plats medan vi står för arbetskraft inklusive arbetsledning, verktyg, hjälpmedel samt eventuellt infästningsmaterial.

Mål

Mircon Byggs mål är att efter varje slutförd entreprenad ha mycket nöjda beställare som kommer vilja att anlita oss igen och rekommendera oss till sina kollegor.

Vision

Vår vision är att bli det ledande underentreprenörsföretaget inom våra specialiserade segment: Stommontage och stomkomplettering.

Värderingar och ledord

Mircon Byggs värderingar sammanfattas och utgörs av våra tre ledord:
• Engagemang – från samtliga våra medarbetare
• Kvalitet – i allt arbete som vi utför
• Erfarenhet – samlad av alla anställda i företaget

Kvalitets- och miljöpolicy

Mircon Byggs arbete skall genomsyras av hög kvalité genomfört på ett säkert och professionellt sätt. Vi ämnar att kontinuerligt förbättra vår kunskap genom att utbilda all vår personal. Mircon Bygg har alltid ett miljöfokus i åtanke vilket innebär att vi ska arbeta smart och ekonomiskt så att så lite som möjligt material går till spillo.

Jämställdshetspolicy

Mircon Bygg främjar arbetsplatser med olika nationaliteter. Det viktigaste för oss är kunskapen och den positiva inställningen till att utföra sitt arbete. Vi betraktar mångfald bland vår personal såsom ålder, kön och etnicitet, som en tillgång för företaget.