Om oss

Mircon Bygg AB är ett företag som utför utförandeentreprenader enligt AB-U 07/ABT-U 07 till en fast totalkostnad eller till löpande timdebitering.

Jobb som vi specialiserar oss inom och kan utföra är:

Traditionellt platsbyggt betongarbete inklusive isolering, armering, form och gjutning.

Vi har erfarenhet av anläggning av husgrunder, industribyggnationer, källare, brostöd, montage av skalmursväggar, loftgångar och balkonger.

Vi har stor erfarenhet av platsgjutna konstruktioner och kan gjuta hela stommar, men utför även montage av prefabricerade betongelement.

Vi monterar även plattbärlag, skalmursväggar, prefab.balkonger, loftgångar och prefab-badrum.

Mellanväggsentreprenader, köks-, fönster-, dörr- och listmontage samt montage av olika typer av fasadskivor.

Vi jobbar även med rena mellanväggsentreprenader, s.k. gipsentreprenader.
• Takmontage – montage av prefabricerade takstolar samt fläktrum
• Montage av utfackningsväggar och innerväggar – montage av diverse typer av utfackningsväggar (inkl. fasadskivmontage) samt lättväggskonstruktioner
• Montage av lister / foder, dörrar, fönster och kök / sakvaror

Vi kan ta oss an både stora som små jobb.