Malmö Living

Mircon Bygg AB har fått uppdraget att stomkomplettera Malmö Living. Arbetet består i att bygga innerväggar, montera fönster och fönsterdörrar, montage av utfackningsväggar och i att gipsa undertak. Arbetet började i juli 2018 och fortlöper fram tom maj 2019.

Andra nyheter